Esittely

 

Mies minne matka –valmennus ja Mentorikoulutus ovat osa Auta miestä mäessä -hanketta, jonka päätoteuttajana on Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) ja osatoteuttajana Miessakit ry.

Suomessa miehet ovat yliedustettuina niin johtotehtävissä kuin työkyvyttömissä. Kuitenkin TE-palvelujen asiakkaista noin kaksi kolmesta on naisia. Perinteiset uravalmennuspalvelut eivät kohtaa miehiä. Tarvitaan lisää ryhmä- ja valmennusmenetelmiä nuorten miesten tarpeisiin. Miesvaltaisten alojen työpaikat ovat vähentyneet samalla kun esimerkiksi SOTE-alalle tarvitaan 120 000 työntekijää lisää vuoteen 2025 mennessä. Miehille tarvitaan kokemusperäistä tietoa naisvaltaisten alojen monipuolisista työtehtävistä sekä samaistumiskohteita.

Viimeinen mahdollisuus saavuttaa nuorten miesten koko ikäluokka on varusmies- ja siviilipalveluksen aikana. Suomen Puolustusvoimien ja Siviilipalveluskeskuksen sosiaalikuraattorien välinen yhteistyö kuntien Aikalisä-ohjaajien ja etsivän nuorisotyön kanssa on varmistanut, että palveluksensa keskeyttäneistä miehistä pidetään huolta. Kuitenkin monet palveluksensa päättäneistä nuorista ovat tietämättömiä jatkosuunnitelmistaan. Ohjaamot ovat uutena toimijana madaltaneet nuorten kynnystä hakeutua eri palveluiden piiriin. Tulevaisuudessa ohjaamot voisivat vastata entistä enemmän myös näiden miesten tarpeisiin.

Auta miestä mäessä -hankkeen tavoitteita ovat miessensitiivisten valmennusmenetelmien kehittäminen, naisvaltaisten alojen tehtäviin liittyvän tiedon lisääminen sekä eri toimijoiden välisen palveluohjausjärjestelmän edistäminen. Sen kohderyhmänä ovat PK-seudun 18-29-vuotiaat nuoret miehet.

Hankkeen rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Hämeen Ely-keskus.